Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

F-parasit gastroentrit PCR

Medicinsk bakgrund

Tropikundersökning av faeces omfattar diagnostik av följande protozoer och maskar: entamöba histolytica, giardia lamblia, cryotosporidium ( hominus och parvum) vilka analyseras med PCR teknik vilket medför ett snabbt svar oftast inom samma dag som provet inkommer till laboratoriet.  Övriga parasiter som kan letas efter med sedvanlig mikroskopi är bandmask, spolmask, hakmask, piskmask och schistosoma.

Bandmask: dvärgbinnikemasken (Hymenolepis nana) förekommer över stora delar av världen, främst Östeuropa, Latinamerika och Indien. Taenia solium och taenia saginata förkommer över stora delar av världen. Äggen ser identiska ut och diagnos ställs på maskdelar i faeces. Spolmask: finns i hela världen, kan ge massiv infestation i tarmen. Hakmask: ancylostoma duodenale eller nector americanus är en vanlig orsak till anemi i tropiska och subtropiska områden. Piskmask: trichuris trichiura är en vanlig parasit över hela världen.

Vid misstanke om mera sällan förekommande parasiter, kontakta gärna mikrobiologen eller infektionskliniken

Entamöba histolytica

Giardia lamblia

Cryptosporidium

 

Remiss

I andra kolumnen på remissen finner man parasiter. Viktigt!!! Fyll i relevanta kliniska data. Ange eventuell utlandsvistelse.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

 

Material

Faeces i burk med fomalin.

 

Provtagning

För parasitundersökning  2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

 

Undantag

Springmask undersöks med tejptest. Genomskinlig, klar tejp tryckes med den häftande sidan mot anus. Tejpen fästes därefter med den häftande sidan på objektsglaset. Obs! Endast ett lager tejp.

Springmask

Schistosoma haematobium undersöks i urin. Urin samlas tidigast 10-12 v efter infektionstillfället. Samla ca 50 ml urin mellan kl 10-14. Det är viktigt att den sista portionen vid varje urinering tas med. Provet tas mellan 10-14 då det är viktigt att man varit i rörelse för att parasiterna ska släppa blåsväggen. Vg kontakta mikrobiologen före provtagning.

Schistosoma

 

Minsta volym

2-3 skedar faeces i varje burk.

 

Transport och förvaring

Ej brådskande. Kylförvaring ej nödvändig.

 

Svar

  • Negativt prov besvaras: Parasit-und/Faeces: DNA ej påvisat  för Entamöba histolytica, Giardi lamblia eller Cryprosporidium parvum- eller hominis . Om mikroskopi önskas kontakta mikrobiologen  för ytterligare undersökning

  • Positiva prov besvaras för respektive ingående analys och resultat

Positivt. Giardia lamblia-DNA påvisat

Negativt inget Giardia lamblia-DNA påvisat

Positivt Entamöba histolytica_DNA påvisat

Negativt inget Entamöba histolytica_DNA påvisat

Positivt Cryptosporidium parvum-eller hominis- DNA påvisat

Negativt Cryptosporidium parvum-eller hominis- DNA påvisat

 

Vidare undersökning med mikroskopi utföres ej rutinmässigt vid positivt PCR fynd av en parasit.

Obs! Entamöba histolytica, Giardia lamblia och Cryptosporidium är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Se Smittskydd Västra Götaland med läkarinformation, patientinformation, anmälningsblanketter och sjukdomsinformation.

Mätprincip

PCR

Mikroskopi 

Ackrediterad

Nej 

Prioritet

Analys utförs 2 ggr per vecka.

Senast uppdaterad: 2020-02-07 13:57