Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

F-bakt gastroentrit PCR

Medicinsk bakgrund

Diagnostiken syftar till att påvisa diarréorsakande bakteriers DNA. Som rutin diagnostiseras Salmonella spp, Shigella spp/EIEC, Campylobacter, EHEC,ETEC, Yersinia.enterocolitica, Vibrio och Plesiomonas

Remiss

Remiss för Laboratorium för klinisk mikrobiologi

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för om patienten har blodiga diarréer. Ange alltid relevanta kliniska data, misstänkt infektionsort samt misstänkt smittkälla.

Obs! Varje remiss skall åtföljas av ett prov för vilket en önskad undersökning anges!

På den nya remissen ingår alla ovanstående agens om man kryssar i denna undersökning

Material

  • Faeces

  • Provtagningsmaterial eSwab

Provtagning

Pottprov

Pinnen doppas i faeces som finns på blöja, bäcken eller ovanpå toapapper i rent kärl. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret. 

Analsvabb

Stryk den bomullsarmerade delen av provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen genast efter avföring. Se till att den blivit förorenad med avföring. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Rektalsvabb

För in pinnen i rectum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen. Pinnen nedföres och lämnas kvar i röret.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet kylförvaras i väntan på transport. Kyltransporteras. Obs! Shigellabakterien har kort överlevnadstid. Provet bör vara på laboratoriet inom 48 timmar. Om ej kyltransport   till laboratoriet inom 24 timmar.

Svar

Analys utöres vardagar oftast samma dygn som provet inkommit.

Analysresultat Svar ut till kund
Shigella positivt Shigella spp/EIEC DNA påvisats. Odling kommer även att
utföras på detta prov och svaras separat
Shigella negativt Inget Shigella spp/EIEC DNA påvisats
STX (Shiga toxin) positivt Shiga toxin producerande gener påvisade. Odling kommer även att utföras på detta prov på SU för att bla verifiera toxintyp och art (EHEC) och svaras separat
STX (Shiga toxin) negativt Inga Shiga toxin producerande gener påvisade. Således även negativt för EHEC
Champylobacter positivt Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats
Champylobacter negativt Inget Champylobacter spp (jejuni och coli) DNA påvisats
Salmonella positiv Salmonella spp DNA påvisats.  Odling kommer att utföras på inhemska prov eller vid speciell förfrågan och svaras ut separat
Salmonella negativt Inget Salmonella spp DNA påvisats.
Plesiomonas positivt Plesiomonas shigelloides DNA påvisats
Plesiomonas negativt
Vibrio positivt Vibrio (V.vulnificus,V.parahaemolyticus och/eller  V.cholerae) DNA påvisats
Vibrio negativt Inget Vibrio (V.vulnificus, V.parahaemolyticus och/eller  V.cholerae) DNA påvisats
ETEC positivt Enterotoxin E.coli (ETEC, Värmelabilt och/eller
värmestabilt) DNA påvisats
ETEC negativt Inget enterotoxin E.coli (ETEC, Värmelabilt och/eller
värmestabilt) DNA påvisats
Yersinia positivt Yersinia enterocolitica DNA påvisats. Odling kommer
att utföras på detta prov
Yersinia negativt Inget Yersinia enterocolitica DNA påvisats

 

 

Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Obs! Flera av fynden är  Anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

 

Mätprincip

 

PCR ( polymeras chain reaction)

Odling utföres på prover där speciella krav finns eller där DNA fyndet måste verifieras

 

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2018-05-02 09:05