Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Difteri

Medicinsk bakgrund

Difteri innebär i allmänhet en svår svalginfektion med membranbildning och orsakas av en grampositiv stavbakterie, corynebacterium diphtheriae.

En annan sällsynt form av sjukdomen är huddifteri. Bakterien bildar ett toxin som ger skada på hjärta, njure och lever. Vissa stammar bildar ej toxin utan ger endast lokal infektion. Asymtomatiskt bärarskap av såväl toxinproducerande som icke-toxinproducerande corynebacterium diphtheriae förekommer. För toxinbestämning kan provet skickas till Göteborg.

Önskas antikroppsbestämning eller immunitetstest skickas det till Karolinska Sjukhuset.

Remiss

Odling av difteribakterier sker på speciella medier, varför frågeställningen måste framgå av remissen. Meddela laboratoriet att ett prov med difterifrågeställning skall skickas in.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Odlingsprov tas från nasofarynx och svalg samt i förekommande fall från misstänkta hudområden.

Provtagning

Svalgprov

Prov tas i första hand från områden med synliga membraner eller inflammatoriska förändringar. Man bör försöka komma under membranen med provtagningspinnen. Lyckas inte detta rullas pinnen över tonsiller och slemhinna i svalget. Undvik kontakt med tunga och kindslemhinna. Provtagningsset med rosa kork.

Nasopharynxprov

Nasopharynxpinne förs in genom näsan mot bakre svalgväggen. Provtagningsset med blå kork.

Misstänkta hudförändringar

Samma provtagningsset som för svalgprov. Provtagningsset med rosa kork.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Provet förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Fynd av difteribakterier telefonbesvaras. Obs! Anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.
  • Patientinformation
  • Läkarinformation

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.

Senast uppdaterad: 2019-10-01 13:07