Cryptosporidium

Medicinsk bakgrund

Cryptosporidium är en protozo som kan orsaka livshotande kronisk diarré hos immunsupprimerade patienter. Anlyseras med PCR teknik i första hand och ingår i testen som kan påvisa DNA för Entaamöba histolytica, Giardia lamnlia och Cryprosporidium hominus/parvum. Indikationer kan vara långvarigt kroniskt diarrétillstånd efter utlandsvistelse. Hos friska immunkompetenta är oftast denna infektion självbegränsande och går över efter 3-10 dagar.

Se även F-parasit gastroenterit PCR

Remiss

Ange gärna på remissen att det är cryptosporidium som misstänks.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces i burk med formalin.

Provtagning

2-3 skedar faeces placeras i burk med formalin.

Minsta volym

2-3 skedar faeces.

Transport och förvaring

Ej brådskande. Kylförvaring ej nödvändig.

Svar

  • Negativt prov besvaras: Negativt: Inget Cryptosporidium parvum-eller hominis DNA påvisat.
  • Positivt prov besvaras: Positivt: Cryptosporidium parvum-eller hominis DNA påvisats.

Obs! Anmälningspliktig. Skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

5


Senast uppdaterad: 2018-04-27 10:51