Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Calprotectin i faeces

Medicinsk bakgrund

Fekalt calprotectin är ett Ca-bindande protein som finns i bl.a. cytoplasman hos neutrofila granulocyter. Nyfödda friska barn kan ha kraftigt förhöjda värden men efter 4-5 års ålder kan samma värden som för vuxna användas och tillförlitligheten anses god.

Förhöjda värden ses vid organisk tarmsjukdom, särskilt inflammatorisk tarmsjukdom (IBD): Ulcerös colit, Mb Cron och mikroskopisk colit. Detta ses ej vid Irritable Bowel Syndrome( IBS) eller Recurrent Abdominal Pain (RAP). Andra orsaker till förhöjda värden kan vara colorectal cancer, gastroenterit och behandling med NSAID-preparat.

Analysen används vid utredning av patienter med oklara mag-tarm symptom och för att följa behandlingseffekt av både ulcerös colit och Mb Cron. För Ulcerös colit och Mb Cron har calprotectin visat sig vara en god prediktiv markör för skov inom det närmaste året.

Remiss

Under första kolumnen finns Faeces. Kryssa för Calprotectin. Ange relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagning

Rör eller faecesburk med sked utan tillsats.

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar.

Transport och förvaring

Snarast till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Förvaras kylt i väntan på transport i högst 72 timmar. Vid förvaring under längre tid rekommenderas frys -20°C. Kyltransporteras.

Svar

Värdet av Calprotectin uttrycks i mg/kg.

Tolkning

  • Positivt prov = prover som ger värden högre än 50 mg/kg.
  • Medianvärde hos kolorektal cancer är ca 350 mg. Patienter med aktiv,symptomatisk IBD har nivåer mellan 200 och 20 000 mg/kg.

Mätprincip

ELISA

Ackrediterad

Nej

Prioritet

4

Senast uppdaterad: 2017-12-19 11:01