Calicivirus (vinterkräksjuka)

Medicinsk bakgrund

Calicivirus är en vanlig orsak till diarréutbrott på vårdavdelningar, restauranger etc. De kan ge diarréer och kaskadkräkningar. Smittar lätt från person till person.

Calicivirus är uppdelad i flera olika släkten där Norovirus är det vanligaste. Denna analys detekterar Norovirus. Calcivirus (vinterkräksjukan) diagnostiseras genom PCR på faeces.

Remiss

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

I första kolumnen finns Calicivirus (PCR), kryssa i och ange relevanta kliniska data.

Provtagningsmaterial

Faeces

Provtagning

OBS! Provet bör tas inom 48 timmar efter insjuknande.

Faecesburk med sked utan tillsats. Använd inte rör med tillsats.

 

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar

Interferens/begränsningar

Ett negativt prov utesluter inte calicivirusinfektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande eller så kan det vara en annan släkt av calicivirus. Testet är inte utprovat på kräkningar.

Transport och förvaring

Förvaras kylt i väntan på transport. Transport så fort som möjligt till laboratoriet.

Svar

  • Fynd av Calicivirus genogrupp 1/genogrupp 2.
  • Positiva fynd rapporteras till SME/hygien.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3


Senast uppdaterad: 2017-12-19 11:00