Borrelia/neuroborrelia

Medicinsk bakgrund

Upphovet till lyme borreliosis, spiroketen B. burgdorferi, överförs huvudsakligen via bett av fästingar som tillhör släktet ixodes. Sjukdomen är en zoonos. Sjukdomen förekommer i alla tempererade klimatzoner över hela världen.

Ett första prov kan tas 3-4 veckor efter misstänkt smittotillfälle.

På grund av mängden möjliga symptom är den kliniska diagnosen ofta svår – särskilt vid de senare stadierna då det inte finns tecken på en primärinfektion. Diagnos ställs med hjälp av den kliniska bilden samt med stöd av antikroppsbestämning i blod och likvor.

Antikroppsutveckling sker långsamt och kan därefter kvarstå i flera år. Aktuell infektion påvisas bäst genom titerstegring, akut- och konvalenscentserum.

Remiss

Under Serologisk provtagning och Bakteriologisk serologi kryssas borrelia för.

Obs! Relevanta kliniska data, insjukningsdatum samt ev. behandling skall alltid finnas i anamnesen. Analys av blod och likvor kan begäras på samma remiss.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

  • Helblod
  • Likvor

Vid misstanke neuro-borrelios tas alltid blod och likvor samtidigt. Detta för att kvot skall kunna räknas ut.

Provtagning

  • Rör med gel (guldgul kork)
  • Liqvor i tomt sterilt rör.

Minsta volym

2 ml blod eller 200 µl serum.
200 µl likvor (vid misstanke neuroborrelia).

Transport och förvaring

Bör kylstransporteras om transporttiden överstiger 12 tim. Obs! Helblod får ej frysas.

Svar blodprov

IgM
NEG: <0.9 Index
POS: >= 1.1 Index
IgG
NEG: < 15 AU/ml
POS: >= 15 AU/ml

Svar likvorprov

IgM: Neg resp. Pos
IgG: Neg resp. Pos

Kvoten mellan serum och likvor beräknas om likvor är positiv och anges med värde:
< 0.3 NEG
> 0.3 Anges som POS och med värde på kvoten.

Mätprincip

  • Kemiluminescens
  • ELISA

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4

Vid verifiering vid annat ackrediterat laboratorium kan svarstiden förlängas.


Senast uppdaterad: 2018-04-19 11:04