ANA (antinukleära antikroppar)

Laboratorium

Analyseras på Klinisk immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer info: ANA (cellkärnor)* antikroppar mot