ANA (antinukleära antikroppar)

Laboratorium

Analyseras på Klinisk immunologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mer info: ANA (cellkärnor)* antikroppar mot


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23