Adenovirus (antigen)

Medicinsk bakgrund

Provtagning sker i början av symptomen, dag 3-13, då virusutsöndringen är maximal. Adenovirus diagnostiseras genom påvisning av antigen i faeces.

På samma prov utföres även test på Rotavirus.

Remiss

Ange inhemsk/utlandsförvärvad smitta. Kryssa för Rota/Adenovirus samt relevanta kliniska data.

Remiss för laboratorium för klinisk mikrobiologi

Material

Faeces

Provtagning

  • Rör eller faecesburk med sked utan tillsats.
  • Provtagning sker i början av symptomen, dag 3-13.

Minsta volym

2-3 ml eller 3-4 skedar

Transport och förvaring

Inom 6 timmar till Laboratorium för klinisk mikrobiologi. Testet måste utföras inom 72 timmar efter provtagningen. Förvaras kylt i väntan på transport. Kyltransporteras.

Svar

  • Negativt svar: Adenovirus negativt och/eller Rotavirus negativt.
  • Positivt svar: Adenovirus positivt och/eller Rotavirus positivt. Vid positivt fynd lämnas telefonsvar.

Mätprincip

Immunokromatografisk teknik (ICT)

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3


Senast uppdaterad: 2017-12-19 10:47