Vitamin B6, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Pyridoxal-5-fosfat

Intern analyskod

28000


Senast uppdaterad: 2017-11-29 16:38