Tyreoidea, interferens, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Tyreoideahormoner, utredning av misstänkt analysinterferens

Intern analyskod

49700

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24