Troponin t, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 15 62 (lab)

Mer info

Troponin T högkänsligt

Intern analyskod

26510

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24