Transketolas, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 40 77 (lab)

Mer info

Transketolas EC 2.2.1.1

Intern analyskod

27800


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24