Transferrinreceptor, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska

Mer info

Transferrinreceptor, löslig

Intern analyskod

25992


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24