TPMT

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Inför start av behandling

 TPMT/TMPT genotyp i Leukocyter = Tiopurin S-metyltransferas (EC 2.1.1.67)

Under pågående behandling

 6-TGN och 6-MMPN/EPK

Intern analyskod

25970