Stenanalys (konkrementanalys)

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 13 21 (lab)

Mer info

Urinsten

Intern analyskod

24850


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23