Renin, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon: 031-342 13 25 eller 031-342 13 48  

Mer info

Renin (aktivt)  

Intern analyskod

24000


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23