Protein s, fritt, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

Protein S fritt

Intern analyskod

23650


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24