Prokollagen-III-p, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48  

Mer info

Prokollagen-III-peptid  

Intern analyskod

22530


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24