Prealbumin, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Prealbumin

Intern analyskod

21950


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24