PLAP, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi  

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 13 34 (lab)  

Mer info

Placentärt alkalisk fosfatas

Intern analyskod

21420


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24