Pepsinogen i, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 12 11 (lab)

Mer info

Pepsinogen I (EC 3.4.23.1)

Intern analyskod

21200


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23