NSE, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 13 34 (lab)

Mer info

Enolas (EC 4.2.1.11), neuronspecifikt

Intern analyskod

20030


Senast uppdaterad: 2017-11-29 16:40