MPA-AUC

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48

Mer info

Beräkning av MPA-AUC

Intern analyskod

19261


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23