Metylmalonat, s-

Laboratorium

Klinisk kemi

Adress

NÄL
Telefon 010-435 27 00

Mer info

S-Metylmalonat

Intern analyskod

19050