Lamotrigin, p-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 50 Göteborg
Telefon 031-343 49 61

Mer info

Lamotrigin

Intern analyskod

17420


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23