Kromogranin A, S-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 13 34 (lab)

Mer info

Kromogranin a

Intern analyskod

KROMA

Senast uppdaterad: 2019-01-10 15:47