Koppar, tU-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 33 97 (lab)

Mer info

Koppar

Intern analyskod

15500


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23