Insulin, s

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Östra

Mer info

Insulin

Insulin, fritt

Intern analyskod

13300