Hemoglobiner. Fraktionerade, b- (Hb-elfores)

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 11 53 (lab)

Mer info

Fraktionerade Hemoglobiner

Intern analyskod

12000

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24