Glykolipidantikroppar, s-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 18 87

Mer info

Glykolipidantikroppar i serum

Internanalys

11050


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:23