Faktor VIII, P-

Laboratorium

Laboratoriet för Klinisk Kemi

Adress

SU/Sahlgrenska
Telefon 031-342 13 25 eller 031-342 13 48 (svar), 031-342 30 50 (lab)

Mer info

Intern analyskod

9023


Senast uppdaterad: 2018-05-07 16:24