DNA-analys, b-

System

Helblod

Remiss

Avdelning för Klinisk Genetik SU/Sahlgrenska

Provtagning

  • Barn: 1 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.
  • Vuxna: 2 EDTA-rör med venblod, lila/svart propp.
  • Förvaras i rumstemperatur.

Vid frågor kontakta avdelningen för klinisk genetik

031-3435464

Analyslaboratorium

Klinisk Genetik
SU/Sahlgrenska

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Se svar

Ackrediterad

-

Prioritet

6

Intern analyskod

8050