Urea, p-

System

Plasma 

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i Profil 4.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Svar lämnas inte vid stark hemolys.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,1 - 6,1 mmol/L
1 mån - 1 år   1,4 - 5,0 mmol/L
1 - 3 år   1,1 - 5,0 mmol/L
4 - 6 år   1,4 - 5,0 mmol/L
7 - 9 år   1,4 - 5,7 mmol/L
10 - 12 år   1,8 - 5,7 mmol/L
13 - 15 år   1,4 - 5,4 mmol/L
16 - 18 år   1,4 - 5,4 mmol/L
18 - 50 år   2,6 - 6,4 mmol/L
> 50 år   3,1 - 7,9 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
1 dag - 1 mån   1,4 - 4,3 mmol/L 
1 mån - 1 år   1,4 - 4,3 mmol/L
1 - 3 år   1,1 - 4,3 mmol/L 
4 - 6 år   1,1 - 5,7 mmol/L 
7 - 9 år   1,4 - 5,7 mmol/L 
10 - 12 år   1,8 - 6,4 mmol/L 
13 - 15 år   2,5 - 6,4 mmol/L 
16 - 18 år   1,8 - 7,1 mmol/L 
18 - 50 år   3,2 - 8,1 mmol/L 
> 50 år   3,5 - 8,1 mmol/L 

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2