Troponin I, p-/s-

System

Plasma/serum 

Synonym

P-/S-Troponin I

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med venblod, grön/svart propp alt. 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp. Även serum från 5 mL gelrör med guld/gul propp kan användas.
  • Helblod eller plasma i Litiumheparinrör är hållbar 2 timmar i rumstemperatur.
  • Avskiljd plasma från Litiumheparinrör är hållbar 24 timmar i kyl 2 – 8ºC.
  • Serum i gelrör är hållbart 24 timmar i kyl 2 – 8ºC, därefter måste serum avskiljas.
  • Serum i rör utan tillsats måste avskiljas om provet inte ska mätas inom 2 timmar.
  • Avskiljt serum är hållbart 24 timmar i kyl 2 – 8ºC.
  • Vid längre förvaring ska plasma och serum frysas < -20ºC.

Referensintervall

99% av alla individer inom en normalpopulation har värde ≤ 0,04 µg/L.

Beslutsgränsen,  ≥0,07 µg/L markeras som onormalt värde vid svarsrapportering.

Storhet och enhet

Masskoncentration, µg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21