Spektrofotometri, csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 3 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab!
  • Provet centrifugeras snarast och mätes inom 3 h. 

Referensintervall

< 0,025

Storhet och enhet

 

Absorbans vid 415 nm

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2