Spektrofotometri, csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

 • Rören polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp,  numreras från 1-4, där 1 är det första röret vid provtagningen. (Fortsätt numreringen om fler rör tas) 
 • Varje rör bör innehålla 1,5 - 2,0 ml likvorvätska
 • PROVRÖREN
  Provrör 1 kasseras.
  Provrör 2 används till odlingar (och ev. tilläggsundersökningar)
  Om mikrobiologen är stängd, kväll o jourtid, ta då en gul, (ev. grön), blododlingsflaska (ej orange) och pytsa ner minst 1ml likvor i denna.
  Då ges bättre förutsättningar för ett bra odlingsresultat. 
  Provrör 3 används till Spektrofotometri.
  Provrör 4 används till celler, protein, glukos och laktat.
  Det sist fyllda röret tas alltid till cellräkning för att minska felkällan med stickblödning.

 • Provet transporteras omedelbart till lab!
 • OBS! Får ej skickas i rörpost.
 • Provet centrifugeras snarast och mätes inom 3 h. 

Referensintervall

< 0,025

Storhet och enhet

 Absorbans vid 415 nm

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2018-08-17 14:04