PTH, P-

Ny metod fr.o.m. 190410

System

Plasma

Synonym

Parathormon
Paratyrin

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 7 mL EDTA-rör (med gel) med venblod, vit/gul propp .
  • Centrifugeras inom 2 timmar.
  • Plasma är hållbart 2 dygn i 2-8°C, skall det förvaras > 48 timmar i så måste plasma avskiljas och frysas.

Minsta volym

200 µL plasma

Referensintervall

1,8 - 11 pmol/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, pmol/L

Mätprincip

Immunokemisk CMIA

NPU-kod

NPU03028

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3

Senast uppdaterad: 2019-04-09 11:02