Proteinprofil, tU-, (protein elektrofores)

System

Urin

Synonym

Proteinprofil

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.
För att underlätta bedömningen bör frågeställning och/eller anamnes anges.

Provtagning

  • 10 mL urin, från dygnsmängd i plaströr.
  • Anteckna volym och samlingstid på remissen.
  • Kvantifiering av U-Albumin, U-Alfa-1-mikroglobulin, U-Kappa och U-Lambda (lätta immunglobulinkedjor) ingår. Utsöndring av fria monoklonala lätta kedjor motsv
  • < 50 mg/24 h anses ej vara signifikant.
  • Resultaten bedöms och utlåtande skrivs av laboratorieläkare alternativt Biomedicinsk analytiker med delegering.
  • Önskvärt att S-Protein Elektrofores tas vid samma tillfälle.  

Referensintervall

Se svar

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L. Visuell bedömning

Mätprincip

Immunokemisk metod-Gelelektrofores

Ackrediterad

Ja

Prioritet

4


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21