Protein i ascites

System

Ascites

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

Minst 1 mL ascitesvätska i  5 mL-Heparin-rör, grön/svart propp.

Referensintervall

10 - 20 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

2