Protein, Csv-

System

Cerebrospinalvätska 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
Nyfödd   0,4 - 1,2 g/L
< 1 mån   0,2 - 0,8 g/L
1 mån - 18 år   0,15 - 0,45 g/L
> 18 år   0,15 - 0,60 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Fotometri

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1