Progesteron, s-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.  

Provtagning

1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.  

Minsta volym

150 µL  

Referensintervall

Kvinnor
Fas  Koncentration
Follikulär  1,0 - 3,8  nmol/L
Luteal  2,3 - 57,0  nmol/L
Postmenopaus < 3,2 nmol/L
 
Män 0,9 - 2,9 nmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, nmol/L  

Mätprincip

Immunokemisk metod  

Ackrediterad

Ja  

Prioritet

3