Leukocyter i pleuravätska

System

Pleura

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Minst 1 mL pleura i  5 mL-Heparin-rör, grön/svart propp.
  • Provet transporteras snarast till lab. Ej rörpost.

Referensintervall

Se svar 

Storhet och enhet

Partikelkoncentration, 10**6/L

Mätprincip

  • Räkning, mikroskopi
  • Svar ges även på antal polynukleära leukocyter.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21