LDL-kolesterol, fP-

System

Plasma

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i Lipidstatus.

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • P-Kolesterol och fP-Triglycerider ingår i beräkning av P-LDL.
  • P-LDL beräknas ej om fP-Triglycerider > 4,0 mmol/L.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
2 mån - 1 år   0,82 - 3,02 mmol/L
2 - 10 år   0,98 - 3,62 mmol/L
10 - 14 år   1,76 - 3,52 mmol/L
15 - 18 år   1,53 - 3,55 mmol/L
18 - 30 år   1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 50 år   1,4 - 4,7 mmol/L
> 50 år   2,0 - 5,3 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
2 mån - 1 år   0,82 - 3,02 mmol/L
2 - 10 år   0,98 - 3,62 mmol/L
10 - 14 år   1,66 - 3,44 mmol/L
15 - 18 år   1,61 - 3,37 mmol/L
18 - 30 år   1,2 - 4,3 mmol/L
30 - 50 år   1,4 - 4,7 mmol/L
> 50 år   2,0 - 5,3 mmol/L

Storhet och enhet

mmol/L

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21