Laktat, csv-

System

Cerebrospinalvätska

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.
  • Hög fysisk aktivitet före provtagningen kan öka laktatvärdet.
  • Patienten skall vila minst 30 min före provtagningen.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
< 3 dagar   1,1 - 6,7 mmol/L
3 - 10 dagar   1,1 - 4,4 mmol/L
10 dagar - 18 år   1,1 - 2,8 mmol/L
> 18 år   1,1 - 2,4 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod 

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2018-02-28 13:45