IgD, s-

System

Serum

Synonym

Immunoglobulin D

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2 (Skriv IgD på "meddelande till lab")

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Analysen utföres i första hand för kvantifiering av IgD M-komponent vid gammopati.

Referensintervall

3 - 500 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Immunokemisk metod.

Ackrediterad

Nej

Prioritet

3, 4