IgA, s-

System

Serum

Synonym

Immunglobulin A

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod, guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Ingår i S-Protein-elektrofores, kan även beställas enskilt.

Referensintervall

Ålder   Koncentration
0 - 3 v   < 0,05 g/L
3 v - 2 år   0,01 - 0,50 g/L
2 - 10 år   0,40 - 2,50 g/L
> 10 år   0,88 - 4,50 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L 

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4