HDL-kolesterol, fP-

System

Plasma

Synonym

High density lipoprotein-,Kolesterol

Remiss

  • Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.
  • Ingår i Lipidstatus

Provtagning

  • 5 mL Li-Heparinrör med gel, grön/gul propp, i undantagsfall kan även serum accepteras.
  • Centrifugeras  inom 2 timmar.
  • Plasma i gelrör är hållbart 48 timmar i 2-8°C, därefter måste plasma avskiljas.
  • Patienten skall vara fastande från kl 22 kvällen före provtagningen.

Referensintervall

Flickor och kvinnor

Ålder   Koncentration
0 - 2 år   0,21 - 1,58 mmol/L
2 - 7 år   0,31 - 1,66 mmol/L
7 - 12 år   0,60 - 2,07 mmol/L
12 - 16 år   0,65 - 2,15 mmol/L
16 - 18 år   0,54 - 1,99 mmol/L
> 18 år   1,00 - 2,7 mmol/L

Pojkar och män

Ålder   Koncentration
0 - 2 år   0,21 - 1,58 mmol/L
2 - 7 år   0,60 - 1,81 mmol/L
7 - 12 år   0,65 - 2,05 mmol/L
12 - 16 år   0,49 - 1,97 mmol/L
16 - 18 år   0,67 - 1,94 mmol/L
> 18 år   0,80 - 2,1 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L 

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21