Haptoglobin, s-

System

Serum  

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • 1 gelrör med venblod,guld/gul propp eller rör utan tillsats, röd/svart propp.
  • Ingår i S-Protein-elektrofores. Kan även beställas enskilt.
  • Hemolys medför falskt för låga  värden.

Referensintervall

0,24 - 1,9 g/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, g/L

Mätprincip

Immunokemisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

3,4