Glukos, p-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 1.

Provtagning

  • 1 OXALAT-FLUORID-rör med venblod, grå/vit propp eller kapillärblod i motsvarande microrör.
  • Prover som inte kan analyseras inom 4 timmar bör centrifugeras och plasma avskiljas.

Referensintervall

Fastevärde   Koncentration
< 1 dag   1,7 - 3,4 mmol/L
1 dag   2,2 - 3,4 mmol/L
2 dagar - 4 veckor   2,7 - 4,5 mmol/L
4 veckor - 18 år   3,3 - 5,6 mmol/L
> 18 år   4,2 - 6,3 mmol/L
Ej fastande   4,2 - 7,7 mmol/L
     
Beslutsgräns för diabetes  
Fastevärde   >= 7,0 mmol/L
Ej fastande   >= 11,1 mmol/L
     
Kapillärprov  
Fastevärde   4,2 - 8,8 mmol/L
Ej fastande   <= 8,8 mmol/L

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21