Glukos i pleuravätska

System

Pleura

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Remiss 2.

Provtagning

  • Minst 1 mL pleuravätska i  5 mL-Heparin-rör, grön/svart propp.
  • Provet transporteras omedelbart till lab.

Storhet och enhet

Substanskoncentration, mmol/L

Mätprincip

Enzymatisk metod

Ackrediterad

Ja

Prioritet

1,2

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21